GDPR

Policy för behandling av personuppgifter

Vi samlar in följande data
Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order och nyhetsbrev för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, t.ex. när du gör förfrågningar och lägger order eller kommunicerar med oss via e-post eller brev. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom ditt företags webbplats.

Så används data vi insamlar och lagrar
Vi använder personuppgifterna för att skicka dig information om offerter, order och nyhetsbrev samt behålla historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör informationen tillgänglig för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis underentreprenörer inför ett beställt arbete.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter vara kund hos oss. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial sparas i sju år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ringa eller mejla till oss.