Miljö och kvalitet

MILJÖPOLICY

PUS AB grundades 2009 och arbetar med att rehabilitera betong mot fuktgenomträngningar på ett miljövänligt sätt.
PUS AB är sedan 2014 en betrodd licensentreprenör med rättighet att utföra kvalificerade arbeten med Penetron®Produkter och Metodsystem.
Penetron®produkter är miljövänliga och ökar livslängden på betongkonstruktioner, stoppar dålig lukt, mögel och allergier som kan uppstå genom fuktproblem. Alla produkter i Penetron®Metodsystem är giftfria, EU-, NSF61- och EPA-certifierade för dricksvatten. Godkända av Sunda Hus, Basta och Byggvarubedömningen. Betong som rehabiliteras med Penetron®Produkter ger en minskad miljöpåverkan eftersom metoden är underhållsfri.

PUS AB bidrar även till minskad miljöpåverkan genom möjligheten att täta betonggolv och väggar från insidan av byggnaden istället för traditionell dränering.
PUS AB tipsar fastighetsägare och dess förvaltare om det hållbara värdet med att rehabilitera betong med Penetron® jämfört med andra tätningsmetoder.
PUS AB ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
PUS AB ska som ett minimum tillämpa lagar och myndighetskrav.
PUS AB ska prioritera övriga varor och tjänster som innebär en minimal belastning på miljön

Kvalitetspolicy

PUS AB är licensierade för att täta betong med PENETRON®METODSYSTEM för permanent skydd mot vatteninträngningar i betong. Alla produkter i PENETRON®METODSYSTEM är giftfria och bedömda enligt Sunda Hus, Basta och Byggvarubedömningen.

Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel. Genom att utföra arbete och tjänster på ett korrekt sätt ska vi bibehålla och stärka förtroendet hos våra kunder.

Vi är anslutna till ID06.